فایل های دیگر فروشنده

فایل درس پژوهی کسر های مساوی - در حجم 28 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی کسر های مساوی - در حجم 28 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ) - در حجم 31 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ) - در حجم 31 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی علوم سوم دبستان منابع انرژی - در حجم 25 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی علوم سوم دبستان منابع انرژی - در حجم 25 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان - در حجم 28 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان - در حجم 28 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل منشور - در حجم 120 صفحه، فرمت pdf فایل درس پژوهی ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل منشور - در حجم 120 صفحه، فرمت pdf قیمت: 5,000 تومان
فایل درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر - در حجم 27 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر - در حجم 27 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی - در حجم 30 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی - در حجم 30 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت - در حجم 26 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت - در حجم 26 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن - در حجم 29 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن - در حجم 29 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان
فایل درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - در حجم 28 صفحه، فرمت ورد فایل درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - در حجم 28 صفحه، فرمت ورد قیمت: 6,000 تومان

تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته آبياري؛ تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 120

دسته بندی: عمومی » آموزشی

تعداد مشاهده: 1220 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:858 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه كارشناسي ارشد رشته آبياري؛ تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 120 

  1-1مقدمه
  كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (19) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:
  اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر 
  اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج
  فرمول‌هاي تجر بي
  روشهاي آئروديناميك
  روش تراز انرژي(5)
  بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
  هدف از انجام اين طرح بدست آوردن ضرايب گياهي و تعيين نياز آبي سيب زميني دراستانهاي خراسان و سمنان مي‌باشد كه بوسيله لايسيمتر زهكش دار در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. در مورد لايسيمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربي بكار رفته دراين طرح درفصل بعدي توضيح داده مي‌شود. 

  1-2اهميت كشت سيب زميني
  سيب زميني يكي از مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به 60 در صد غذاي بيشتري نياز است(12) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط 2/2 تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا مي‌باشند.(جدول 1-1) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي‌شود حدود 43 درصد كل سيب‌زميني جهان در اروپا توليد مي‌شود.


  فهرست مطالب
  فصل اول
  1-1مقدمه 2
  1-2اهميت كشت سيب زميني 3
  1-3 اهميت سيب زميني در ايران 4
  1-4 منطقه مورد مطالعه 5
  1-4-1 استان خراسان 5
  1-4-2 استان سمنان 7

  فصل دوم
  2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق 10
  2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق 18
  2-2-1 عوامل هواشناسي 18
  2-2-2 فاكتورهاي گياهي 18
  2-2-3 شرايط محيطي و مديريتي 19
  2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ( FAO ) 19
  2-4 روش فائو – پنمن- مانتيس 20
  2-4-1 تعيين گرماي نهان تبخير (  ) 21
  2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار () 21
  2-4-3 تعيين ضريب رطوبتي ( ) 22
  2-4-4 تعيين فشار بخار اشباع (ea ) 22
  2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (ed ) 22
  2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra ) 23
  2-4-7 تعداد ساعات رو شنايي(N) 24
  2-4-8 تابش خالص(Rn ) 24
  2-4-9 شار گرما به داخل خاك(G) 25
  2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري 25
  2-5 لايسيمتر 25
  2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر 26
  2-7 انواع لايسيمتر: 28
  2-7-1 لايسيمتر زهكشدار 28
  2-7-2 لايسيمتر وزني 29
  2-7-2-1 لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك 30
  2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني 32
  2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني 35
  2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده 35
  2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده 36
  2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير 36

  فصل سوم
  3-1 محل انجام طرح 38
  3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر 38
  3-3 تهيه بستر و نحوه كشت 39
  3-4 محاسبهَ ضريب گياهي 40
  3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق 42
  3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني 43

  فصل چهارم
  4-1 بافت خاك 45
  4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه 45
  4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني 45
  4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري 46
  4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني 46
  4-6 بحث در مورد نتايج 47
  4-7 نتيجه گيري 48
  4-8 پيشنهادات 48
  منابع و ماخذ 84  برچسب ها: پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری ضریب گیاهی پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی خراسان سمنان کشاورزی زراعت
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا