پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم - در حجم 219 صفحه فرمت ورد

پایان نامه تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم - در حجم 219 صفحه فرمت ورد افزایش آسیب‌ پذیری ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات زلزله ناشی از سازه‌ ها و خانه‌هایی که از نظر ساخت و ساز ضعیف می‌باشند بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خطرات و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مر

دسته بندی: فنی مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 359 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 219

حجم فایل:12,057 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
4 0 گزارش
 • بخشی از متن:
  افزایش آسیب‌ پذیری ناشی از زلزله  وتعداد زیاد تلفات زلزله ناشی از سازه‌ ها و خانه‌هایی که از نظر ساخت و ساز ضعیف می‌باشند بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خطرات و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد. مشاهده و ثبت جنبش شدید زمین، توالی پس‌لرزه‌ها به همراه بررسی تخریب‌های ناشی از این زلزله‌ها علوم زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله را همراه با داده‌های با ارزش و آموزنده، تجربیات مهم بنیان می‌نهند. سرزمین ایران، به عنوان بخشی از زون فعال زمین‎ساختی آلپ– هیمالیا، طرح پیچیده‎ای از مجموعه پوسته‎ها، قطعات زمین‎ساخت و زون‎های متفاوت زمینساختی است که از نگاه نوزمین‎ساختی و لرزه‎زمین‎ساختی، ویژگی‎های خاص دارد. با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حرکت نیرومند زمین برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت. در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد و در منطقه‌ای به وسعت حدود 14000 کیلومتر مربع در محدوده‌ای به طول جغرافیایی49 درجه و 40 دقیقه تا 52 درجه و 40 دقیقه خاوری و به عرض جغرافیایی 33 درجه و 40دقیقه تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی قرار دارد پرداخته شد و منحنی تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه Hazard Risk Analysis و نقشه تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه surfer به دست آوردیم که نتایج بدست آمده نشان از بالا بودن ریسک لرزه ای در منطقه دارد و در نتیجه نیاز به چنین مطالعاتی را قبل از شروع هر ساخت وسازی آشکار میسازد. منحنی تحلیل خطر به دست آمده از روش احتمالاتی برای دوره های بازگشت 475 ساله برای 10% احتمال افزایش در 50 سال و برای دوره های بازگشت 50 ساله برای 63% احتمال افزایش در 50 سال محاسبه گردیده و نقشه پهنه بندی خطر لرزه ای ارائه شده است. مطالعه حاضر حاکی از اینست که با افزایش دوره بازگشت مقدار شتاب افزایش می یابد. بر طبق نتایج حاصله، برای دوره بازگشت 475 ساله بیشینه شتای افقی g0.35 و برای دوره بازگشت 50 ساله g0.18 محاسبه شده است.

  فهرست مطالب:
  فصل1: ساختار زمین.. 14
  عوامل موثر در جنبش نیرومند زمین   14
  ویژگیهای چشمه های لرزه زا 15
  ویژگیهای شرایط ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاهی برجنبش نیرومند زمین.. 17
  ساختار تکتونیکی صفحات و لرزه خیزی منطقه. 18
  تکتونیک صفحات.. 18
  ایالتهای لرزه زمینساختی ایران. 18
  ایالت لرزه زمینساختی البرز- آذربایجان. 20
  ایالت لرزه زمینساختی کپه داغ. 22
  ایالت زمین لرزه ساختی زاگرس... 23
  ایالت لرزه زمینساختی ایران مرکزی  شرق ایران. 24
  ایالت لرزه زمین ساختی مکران. 24
  فصل2: مبانی تحلیل خطر زلزله. 27
  مقدمه. 27
  زلزله. 28
  هدف گزارش... 28
  محاسبه قدرت زمین لرزه 28
  تفاوت  Earthquake Risk و Earthquake Hazard. 29
  واژه Earthquake Hazard. 29
  واژه ریسک Earthquake Risk. 30
  مدل های چشمه های لرزه ای.. 30
  چشمه نقطه ای.. 30
  چشمه خطی.. 31
  چشمه پهنه ای یا سطحی.. 31
  گسل ها 31
  تحلیل خطر زمین لرزه( Earthquake Hazard Analysis ) 33
  تعریف تحلیل خطر لرزه ای: 33
  سطوح خطر زلزله. 33
  مطالعات لرزه زمین ساخت : 34
  برآورد پارامترهای لرزه خیزی : 35
  برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین : 35
  خطرزائی.. 37
  فصل3: پهنه بندی لرزه ای.. 39
  پهنه بندی لرزه ای : 39
  بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها 41
  اولویت بندی عوامل موثر. 41
  تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها 41
  تهیه نقشه های عوامل موثر. 42
  روش های پهنه بندی لرزه ای.. 42
  پهنه بندی لرزه ای به روش تعینی (Deterministic Approach): 43
  داده های قرن بیستم. 43
  داده های تاریخی.. 44
  محاسبه بزرگای پتانسیل چشمه از طریق روابط ارائه شده که براساس طول موثر گسل می باشد. 44
  شناسائی چشمه های لرزه زا 46
  تعیین زمین لرزه کنترلی برای پارامترهای جنبش زمین.. 47
  انتخاب روابط کاهندگی برای پارامترهای جنبش زمین.. 49
  محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین.. 61
  پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach): 62
  شناسایی منابع لرزه ای و بررسی لرزه خیزی منطقه. 62
  محاسبه رابطه بین فراوانی زلزله ها و بزرگای آنها ( توزیع بزرگا و محاسبه متوسط میزان رخ داد زمین لرزه ها)، محاسبه چگالی و توزیع احتمال. 63
  انتخاب رابطه کاهندگی  (تخمین حرکت زمین ) 63
  محاسبه و بدست آوردن منحنی خطر لرزه ای سایت مورد نظر. 64
  فرضیات در روش PSHA.. 64
  نقشه های خطر زلزله. 66
  برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 67
  تعیین سرچشمه های لرزه زا 69
  عدم قطعیت فاصله ای.. 69
  3-10-2- عدم قطعیت در اندازه 71
  3-11- تعیین پارامترهای لرزهخیزی.. 72
  3-11-1- انواع مختلف بزرگاهای زلزله. 72
  3-11-2- یکنواخت سازی فهرست نامه زمین لرزه ها 74
  3-12- ضریب لرزه خیزی.. 75
  3-12-1- خط برازش گوتنبرگ – ریشتر(آمار مناسب) :(Gutenberg – Richter b – line) 75
  3-12-2-روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) (آمار کم)( روش kijko sellevol,1992 ) 75
   3-12-3- روش  Kijko  (آمار کم) 76
  3-12-4- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خیزی) 77
  3-12-5- تخمین  (آهنگ رویداد سالیانه برای بزرگای سطحی) 79
   3-12-6- تخمین  )حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظرآماری) 80
  3-13- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه 80
  3-13-1- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه 81
   3-13-2- تابع توزیع احتمال زمین لرزه ها: 81
   3-13-3- محاسبه پارامتر لرزه خیزی v یا میزان متوسط رخ داد زمین لرزه 82
   3-13-4-  دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 83
   3-13-5- مفهوم ریسک وقوع زلزله. 83
  3-14- تابع توزیع فضایی.. 84
  3-14-1- عوامل کنترل کننده موثر. 85
  3-14-2- میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده 85
   3-14-3- جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه 85
  3-14-4-عناصر ساختاری.. 85
   3-14-5-خصوصیات فعالیت لرزه ای.. 86
  فصل4: تحلیل خطر منطقه قم. 88
  4-1- چکیده 88
  4-2- مقدمه. 89
   4-3- هدف از اجراء : 91
   4-4- توجیه ضرورت انجام طرح. 91
  4-5- زمین ‌ریخت ‌شناختی.. 92
  4-6- چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه. 94
  4-7- وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم. 95
  4-8- ساختارهای منطقه مورد مطالعه. 95
   4-9- گسلهای فعال اصلی منطقه. 96
   4-10- مشخصات گسل های فعال منطقه: 112
  4-10-1- بررسی بزرگای زلزله. 113
  4-10-2- تخمین شدت زلزله براساس طول گسل.. 114
  4-10-3- تخمین ماکزیمم شتاب زمین.. 116
  4-11- پارامترهای اندازه گیری Parameters Scaling. 118
  4-11-1- گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده 118
  4-11-2- زمینلرزههای دستگاهی.. 119
  4-11-3- توزیع سطحی رومرکز زلزله. 119
  4-11-4- چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها 120
  4-11-5- توزیع بزرگای زمینلرزهها 121
  4-11-6- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر. 122
  4-11-7- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو -  سلول. 123
   4-11-8-  برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو. 124
  4-11-9- محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله. 125
  4-11-10- محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه 125
  4-11-11- محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان. 127
  4-12- تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA) 128
   4-12-1- نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 128
  4- -13بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 130
  4-13-1- مشخصات گسل های فعال منطقه: 130
  4-13-2- بررسی بزرگای زلزله. 132
  4-13-3- تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماکزیمم شتاب زمین.. 133
   4-13-4- نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 135
  4-14- مقایسه نتایج. 136
  4-15- احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان. 138
  4-16- پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی.. 144
  4-16-1- چکیده 144
  4-16-2- مقدمه. 144
   4-16-3- خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمین لغزش... 145
  4-16-4-  مطالعات انجام شده 146
  4-16-5- روش تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش... 147
  فصل5: نتیجه گیری.. 154
  برچسب ها: چشمه لرزه زا زلزله ژئوتکنیک لرزه ای ژرفای کانونی زمین لرزه ها ساختار زمین ساختی عمران سازه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.