مقاله ای کامل درباره فلسفه تفاوت حقوق زن و مرد

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‏گذشته و با آنچه در جهان امروز می‏گذرد مغایرت دارد.اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است;پاره‏ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره‏ای از

دسته بندی: علوم انسانی » فلسفه و منطق

تعداد مشاهده: 1622 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:90 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • فهرست :
  پبش گفتار ...................................................................................................................................................3
  اصل تساوی یا تشابه ؟ ..............................................................................................................................5
  نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا .........................................................................................................8
  تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی ..........................................................................................11
  مقام زن در جهان بینی اسلامی .............................................................................................................14
  چرایی تفاوت حقوق زن و مرد ...............................................................................................................20
  مشترکات تکوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن ................................................................................23
  تفاوت های ساختاری زن و مرد .............................................................................................................25
  ملاک های تفاوت های تشریعی میان زن و مرد ................................................................................27
  تساوی یا تشابه ؟ ......................................................................................................................................30
  جمع بندی .................................................................................................................................................38
  پی نوشت ....................................................................................................................................................40

  پیش گفتار :

           اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‏گذشته و با آنچه در جهان امروز می‏گذرد مغایرت دارد.اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است;پاره‏ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره‏ای از آنها را برای زن،و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است. 
           چرا؟روی چه حسابی؟آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتبهای دیگر نظریات تحقیر آمیزی نسبت‏به زن داشته و زن را جنس پست‏تر می‏شمرده است و یا علت و فلسفه دیگری دارد؟ 
          مکرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته‏های پیروان سیستمهای غربی شنیده و خوانده‏اید که مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت‏به جنس زن یاد کرده‏اند; چنین وانمود می‏کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت‏شده است. 
         می‏گویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنسا شریفتر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است،حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می‏زند. 
         می‏گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می‏دانست تعدد زوجات را تجویز نمی‏کرد،حق طلاق را به مرد نمی‏داد،  شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی‏کرد، ریاست‏خانواده را به شوهر نمی‏داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمی‏کرد، برای زن قیمت‏به نام مهر قائل نمی‏شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می‏داد و او را جیره‏خوار و واجب النفقه مرد قرار نمی‏داد. اینها می‏رساند که اسلام نسبت‏ به زن نظریات تحقیر آمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می‏دانسته است. می‏گویند اسلام با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است. 
        می‏گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی‏کرد. 
         اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقی ارسطویی بدهیم به این صورت در می‏آید: اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می‏دانست‏حقوق مشابه و مساوی با مرد برای او وضع می‏کرد، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست، پس زن را یک انسان واقعی نمی‏شمارد. 
  اصل تساوی یا تشابه؟ 

         اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی،یکسانی و تشابه آنها در حقوق است.مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟آیا لازمه‏اش این است که حقوقی مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشد؟یا لازمه‏اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوی و برابری،متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه‏ای در کار نباشد؟شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت،برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟ 
        اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفه غرب را کنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از ناحیه آنها می‏رسد به خود اجازه فکر و اندیشه بدهیم،اول باید ببینیم آیا لازمه تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست‏یا نه؟تساوی غیر از تشابه است;تساوی برابری است و تشابه یکنواختی.ممکن است پدری ثروت خود را به طوری متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند.مثلا ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد:هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری،ولی نظر به اینکه قبلا فرزندان خود را استعدادیابی کرده است،در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل‏داری، هنگامی که می‏خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند،با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان می‏دهد از لحاظ ارزش مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد،به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می‏دهد که قبلا در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است. 
         کمیت غیر از کیفیت است،برابری غیر از یکنواختی است.آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است،ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت‏به زنان قائل نیست.اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است.اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست،با تشابه حقوق آنها مخالف است. 
        کلمه‏«تساوی‏»و«مساوات‏»چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبه‏«تقدس‏»پیدا کرده‏اند،جاذبه دارند،احترام شنونده را جلب می‏کنند، خصوصا اگر با کلمه‏«حقوق‏»توام گردند. 
         تساوی حقوق!چه ترکیب قشنگ و مقدسی!چه کسی است که وجدانی و فطرت پاکی داشته باشد و در مقابل این دو کلمه خاضع نشود؟! 
          اما نمی‏دانم چرا کار ما-که روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده‏ایم -باید به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب‏«تشابه حقوق زن و مرد»با نام مقدس‏«تساوی حقوق‏»به ما تحمیل کنند؟!این درست مثل این است که یک نفر لبو فروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ کند. 
         آنچه مسلم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است،همچنانکه در همه موارد برای آنها تکالیف و مجازاتهای مشابهی نیز وضع نکرده است.اما آیا مجموع حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده؟البته خیر،چنانکه ثابت‏خواهیم کرد. 
         در اینجا سؤال دومی پیدا می‏شود و آن اینکه علت اینکه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضی موارد،نامشابه قرار داده چیست؟چرا آنها را مشابه یکدیگر قرار نداده است؟ آیا اگر حقوق زن و مرد،هم مساوی باشد و هم مشابه بهتر است‏یا اینکه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد.برای بررسی کامل این مطلب لازم است که در سه قسمت‏بحث کنیم: 

  1.نظر اسلام درباره مقام انسانی زن از نظر خلقت و آفرینش. 
  2. تفاوتهایی که در خلقت زن و مرد هست‏برای چه هدفهایی است؟آیا این تفاوتها سبب می‏شود که زن و مرد از لحاظ حقوق طبیعی و فطری وضع نامشابهی داشته باشند یا نه؟ 
  3. تفاوتهایی که در مقررات اسلامی میان زن و مرد هست که آنها را در بعضی قسمتها در وضع نامشابهی قرار می‏دهد بر اساس چه فلسفه‏ای است؟آیا آن فلسفه‏ها هنوز هم به استحکام خود باقی است‏یا نه؟ 
  برچسب ها: فلسفه تفاوت حقوق زن و مرد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا