مقاله تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ - 106 صفحه

نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت ، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفي

دسته بندی: نظامی » عمومی

تعداد مشاهده: 1192 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:121 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 2 گزارش
 • فهرست مطالب:
  چكيده
  فصل اول: ضرورت تحقيق 1
  1-1- مقدمه: ضرورت تحقيق 2
  فصل دوم: ضرورت بهينه سازي سپتيك تانك 4
  1-2- تعريف فاضلاب 5
  2-2- مشخصات فاضلاب 5
  1-2-2- مشخصات فيزيكي 5
  2-2-2-مشخصات شيميايي 5
  33-2- انواع فاضلاب 11
  1-3-2- فاضلاب خا نگي 11
  2-3-2 فاضلاب صنعتي 11
  3-3-2- فاضلاب سطحي 12
  4-2- تصفيه فاضلاب 12
  1-4-2- تاريخچه 12
  2-4-2- ضرورت و اهداف تصفيه فاضلاب 13
  5-2- شناسايي و دلايل ساخت تصفيه خانه هاي كوچك 17
  1-5-2 سپتيك تانك 17
  2-5-2تعريف سپتيك تانك 18
  3-5-2 علل كاربرد سپتيك تانك 25
  6-2- تاريخچه توسعه سيستم RBC 36
  1-6-2- توصيف سيستم RBC - 36
  2-6-2- مرحله بندي كردن واحدهاي RBC 45
  7-2- اصول تصفيه بيو لو ژيكي 50
  1-7-2 موازنه جرم روي سيستم RBC 52
  8-2- موازنه جرم روي سيستم RBC 53
  9-2- پارامترهاي تايثر گذار برروي رشد بيو لوژيكي 54
  1-9-2- اثر PH 55
  2-9-2- اثر سميت وروش كاهش آن 55
  3-9-2 – اثر دما 55
  10-2- محدود ه بارهيدروليكي مناسب براي سيستم RBC 56
  11-2- مشكلات عمليات اجرايي 59
  12-2- تلفيق سپتيك تانك با RBC 59
  فصل سوم : تجهيزات و راه اندازي 61
  1-3- مقدمه 62
  2-3- قوانين طراحي مدلهاي هيدرو ليك 62
  1-2-3 – تئوري تشابه 62
  2-2-3- اصول تشابه 62
  3-3- مختصري در مورد طراحي مدل 66
  4-3- محاسبه ابعاد مدل آزمايشگاهي 66
  1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك 67
  2-4-3- محاسبه تعداد ديسكها 69
  5-3- ساخت پايلوتها ونصب تجهيزات مربوطه 69
  6-3 – جزئيات ساخت و راه اندازي پايلوت 77
  7-3- محاسبه ميزان انرژي تقريبي لازم باري تماس دهنده ها 77
  8-3- نصب تجهيزات مربوطه به سيستم RBC 82
  9-3- نحوه مونتاژ سيستم 83
  10-3- آزمايشات 83
  1-10-3- آزمايش اندازگيري اكسيژن محلول (DO)- 83
  2-10-3- اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي ( )- 83
  3-10-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا شيميايي (COD)- 87
  4-10-3- اندازه گيري مواد معلق (MISS)- 87
  5-10-3- كل مواد باقيمانده (T.S)- 88
  11-3-مواد و روشها 88
  12-3- محلولهاي لازم و روشهاي ساخت آنها 88
  1-12-3- آزمايش اكسيژ ن محلول (DO)- 89
  2-12-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا بيو شيميايي ( )- 89
  3-12-3- اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD)- 90
  13-3 – دستگاهها و وسايل مورد نياز 91
  فصل چهارم : مطالعه تجربي روي پايلوتهاي طراحي شده . 93
  1-4- مختصري در مورد ميكرو بيو لوژي سيستم 94
  2-4- سيستمهاي مركب 97
  1-2-4- مكانيزم سپتيك تانك 97
  3-4- مو جودات زنده موجود در سيستم 100
  5-4- رشد فيلم در RBC 117
  4-4- محاسبه ميزان فسفر ورودي به سيستم 118

  1-5-4- توسعه فيلم 120
  2-5-4- انتقال اكسيژن بين فيلم و هواي داخل سيستم 121
  6-4- تاثير سطح مديل (MEDIA) روي رشد فيلم و راندمان سيستم 121
  7-4- تاثير سرعت چرخش برروي رشد فيلم 122
  فصل پتنجم : نتايج و بحث 125
  1-5- اثرميزان بار ورودي بر راندمان سيستم 126
  2-5- تغييرات PH نسبت به زمان 126
  3-5- اثر افزايش دور الكتروموتور در پايلوت(2)- 132
  4-5- اثر افزايش ضخات فيلم برراندمان حذف COD- 132
  5-5- تغييرات غلظت فاضلاب ورودي به سيستم 136
  6-5- تاثير كاهش ارتفاع فاضلاب ورودي در مخزن بادبي 136
  7-5- تفييرات دما در ورودي و خروجيهاي دو پايلوت 136
  8-5- تغييرات جامدات كل (T.S) در ورودي و خروجي پايلوتها 138
  1-8-5- تغييرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودي و خروجي پايلوت 138
  2-8-5- تغييرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودي و خروجي پا يلوتها 138
  9-5- بررسي راندمان حذف COD در دو پايلوت 143
  10-5- مشكلات عمليات 143
  نتايج 146
  پيشنهادات 148
  فهرست منابع 150

  نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت ، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفيه فاضلاب به ميان مي آيد و دفت و تأمل در اين امر كمك شاياني به سلامت محيط زيست مي كند . از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازي آبهاي آلودهخ افتاد ، بعبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است (1)
  پرداختن و توجه به اين فن از آنجا شروع گشت كه بتدريج براي جلوگيري از آلوده شدن منابع طبيعي آب و بويژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به اين منابع ممنوع اعلام گرديد .متأسفانه افزايش شهرنشيني و پيشرفتهاي صنعتي نه تنها باعث بالا رفتن ميزان مصرف آب گرديده بلكه ميزان آلودگي آبها را نيز افزايش داده است مخصوصا" كه با گذشت زمان بعلت كاربرد دهها محصول شيميايي جديد در زندگي روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهري و تخليه فاضلاب به آبها و يا مصرف هزاران تركيب جديد شيميايي در صنايع و تخليه آنها به جريانها از طريق پسابها موضوع آلودگي محيط زيست را پيچيده تر ساخته است .بنا به دلايل ذكر شده ، تصفيه فاضلاب امري كاملا" ضروري بنظر رسيده و اين ضرورت انگيزه اي جهت ساختن تصفيه خانه هاي بزرگ و مدرن گرديد . 
  اما ، بعلت اينكه تصفيه خانه هاي بزرگ نياز به صرف هزينه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود ميشود و بجاي آنها تصفيه خانه هاي كوچكتر و محدودتري در نظر گرفته مي شوند . 
  منظور از تصفيه خانه هاي كوچك ، تصفيه خانه هايي هستند كه بنا به عللي كه توضيح داده خواهد شد چند واحد از تأسيسات تصفيه خانه بزرگ در آن بكلي حذف و يا ساختمان آن در واحدهاي ديگر ادغام شده اند . مهمترين عاملي كه موجب كوچك شدن يك تصفيه خانه مي شود ، عبارت از كم بودن جمعيتي است كه فاضلاب آنها به تصفيه خانه مي رسد . بعلاوه علل زير نيز ميتواند كوچك شدن طرح يك تصفيه خانه گردد (1) :
  1- عدم نياز به تصفيه كامل فاضلاب 
  2- علل اقتصادي .
  3- نوع آلودگي فاضلاب .
  برچسب ها: تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ تحقیق تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ مقاله تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ پایان نامه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا