بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

دانلود پروژه و پایان نامه کامل و آماده بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه بصورت فایل word قابل ویرایش تعداد صفحات نود و پنج صفحه

دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 9274 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:112 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 95,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
19 0 گزارش
 • چکیده:
  شادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت‌های الهی است که در سایه تندرستی و سلامت روانی به انسان عطا شده است . علاوه بر آن سلامت روانی یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها محسوب می شود . این امر در دانش آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این اساس، سوال های اساسی تحقیق آن است که آیا بین سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بررسی رابطه بین متغیرهای جنس، سن، بعد خانوار، تحصیلات والدین، شغل والدین و سلامت روانی از دیگر اهداف این پژوهش است.
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و نمونه آن شامل 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مهربان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . برای جمع آوری داده های مورد نیاز و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ - 28) استفاده شده است . علاوه بر این برای سنجش عملکرد تحصیلی ، معدل دانش آموزان جمع آوری شده است .اطلاعات اطلاعات از طریق آزمون همبستگی پیرسون و اسپرمن و با استفاده از آزمون های t استیودنت ، تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل و محاسبه می شوند .
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار مشاهده نشد . همچنین بین سلامت روانی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد . بین سن و افسردگی رابطه عکس وجود دارد . بین بعد خانوار و نمره مقیاس نشانه های جسمانی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد و بین سلامت روانی دانش آموزان دارای والدین با شغل و سطح تحصیلات تفاوت معنی دار وجود دارد .
  کلید واژه 
  سلامت روانی ، پیشرفت تحصیلی

  فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان:

  فصل اول: کلیات پژوهش       
  1- مقدمه 
  2-بیان مسأله
  3-اهمیت و ضرورت پژوهش 
  4-اهدف پژوهش 
  5-فرضیه های پژوهش 
  6-متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان 
  فصل دوم : پیشینه پژوهش
  1. مقدمه 
  2.چهارچوب نظری پژوهش
  3.تعریف سلامت روانی 
  4.سلامت روانی دانش آموزان 
  5.اهمیت و ضرورت سلامت روانی 
  6.اهدف سلامت روانی 
  7.پیشرفت تحصیلی 
  8.علل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 
  9.آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
  10.انگیزش و پیشرفت تحصیلی 
  11. باورهای انگیزش و نقش آن د ر پیشرفت تحصیلی 
  12.سلامت روانی و بهنجاری
  13. شواهد علمی در مورد تاثیر برخی آموزشهای بهداشتی در زمینه سلامت روان 
  14.علل و افزایش شیوع بیماری های روانی 
  15.ملاک های سلامت روانی 
  16. مکتب بوم شناسی در سلامت روانی 
  17.اصول تکاملی سلامت روانی در مکتب اسلام 
  18.نقش اسلام در سلامت جسمی و روحی فرد و جامعه 
  19.تاثیر دین و دعا بر بهداشت روانی 
  20.چگونه به سلامت روانی خود کمک کنیم 
  21. پیشینه پژوهش 
  فصل سوم : روش پژوهش
  1. مقدمه 
  2.جامعه آماری
  3.روش نمونه گیری
  4.ابزارهای جمع آوری اطلاعات
  5.روش جمع آوری اطلاعات 
  6.روش تجزیه و تحلیل داده ها 
  فصل چهارم: یافته های پژوهش
  1.توصیف داده ها
  2.تحلیل داده ها
  3.بررسی فرضیه ها
  فصل پنجم: نتیجه گیری
  1.بحث و نتیجه گیری 
  2.محدودیت های پژوهش
  3.پیشنهادات 
  منابع  برچسب ها: رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانلود پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی تحقیق بررسی رابطه سلامتی دانش اموزان
 • ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺸﻢ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ - خانه مرکز آپلود اداره کل ...ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ. 1. ﻋﻨﻮان. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ وﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ. ﻣﻌﻠﻢ. و. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺸﻢ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. : ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﯿﺪي.
  بررسی و تحلیل رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزانبه سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و  پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه درجه کیفی و پایان نامه ...


  ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ۱۵ -داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ. ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ا. رﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره.  ﻣﺪرﺳﻪ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﺩﺧﺘﺮ. ۱۷.
  مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش ...بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر  همدان. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ...


  بررسی رابطه سلامت روان و مهارت های ارتباطی با پیشرفت تحصیلی ...بررسی رابطه سلامت روان و مهارت های ارتباطی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع  راهنمایی اهواز. اعتبار موردنیاز: ۱ ... (پایان نامه); احمدی، زینب(۱۳۷۷). مقایسه عزت نفس ...
  دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...11 نوامبر 2013 ... بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و ... بررسی رابطه  عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان.


  پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش ...پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر  مقطع متوسطه. چکیده : شادابی ، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت های الهی است ...
  کاملترین پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی دانش اموزان بر پیشرفت ...4 دسامبر 2015 ... پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دانلود پروژه  و پایان نامه کامل و آماده بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت ...


  خرید فایل( پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت ...10 ژوئن 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر نام محصول دانلودی: پایان نامه بررسی رابطه بین فشار  روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه ...
  پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت ...هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب  امتحان ... یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان  می باشد .... پیشرفت تحصیلی فرد منجر می شود ونقش مخرب وبازدارنده ای در سلامت  روانی ...


  تحقیق بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزانپایان نامه مقایسه و بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت ... بررسی و تحلیل رابطه  سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان روش تحقیق بررسی رابطه افت ...
  پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش ...18 ژانويه 2017 ... این امر در دانش آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است. ... پایان نامه بررسی رابطه سلامت  روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر مقطع ...


  بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و ...7 ژوئن 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و ...  بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان.
  : پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی ...9 مارس 2017 ... 2017-05-26 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در... . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭼﮑﯿﺪه:.


  پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی- کلیه گرایش هابررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه  خودتنظیمی ... رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی رابطه ...
  روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی ...  43-بررسی رابطه بهداشت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه.


  پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان ...پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانشآموزان مقطع ...  به نفس قوی، قدرت تصمیمگیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ...
  خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختربه منظور بررسی رابطه خود کار آمدی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر، 209 دانش آموز دختر ... پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.


  دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شیوه فرزند پروریپایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و مشکلات رفتاری در دانش آموزان مقطع ...  بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دبستان .... روش تحقیق بررسی رابطهی شیوه های فرزند پروری با سلامت روانی دانش  آموزان.
  بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها - ایران پژوهانبررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش  ... رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بررسي رابطه سبكهاي فرزند ...


  : پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در ...ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان. 2017-05-09. درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ  ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ. ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻮداﻧﻠﻮد 4 ﺳﺎﯾﺖ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و  ...
  پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش ...8 ژوئن 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر  مقطع متوسطه چکیده: شادابی، نشاط و احساس خوشبختی یکی از ...


  پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی ...پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  مقطع متوسطه ... سازگاری نیز از جمله عوامل خیلی مهم در سلامت روانی فرد است.
  بررسی رابطه خودپنداره و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی در درس ...پايان نامه. نوع: /. جنس: . زبان اثر:    دانش آموزان متوسطه  پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات 159639 خودشناسی بهداشت ... هدف پژوهش : بررسی  رابطه ی خودپنداره با پیشرفت تحصیلی، بررسی رابطه ی سلامت روانی با پیشرفت  ...


  رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان - پایان نامه سراپایان نامه روانشناسی در مقطع ارشد و دکتری بیشتر شامل بررسی آماری بسیاری از  مسائل اجتماعی و … می باشد و سعی میکند با تحلیل درست داده ها راهکارهایی برای بهتر  ...
  بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلیﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﻨﻮﯾﻪ. 1  ... ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،. ﺷﻤﺎرۀ. 19. ،. ﺳﺎل. ﺷﺸﻢ. ،. ﺑﻬﺎر. 1386. 142. ﻣﻘﺪﻣﻪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ،. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ﭘﺮﺷـﺘﺎب ..... درس ﺗﺎرﯾﺦ و رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ. و ﺑﯿﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز،. ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ .


  پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان11 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه ... مسئلة  خلاقيت از مهم ترين مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی است.
  دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با ...7 ژوئن 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – خرید آنلاین و دریافت.


  بررسی رابطه میزان خود نظم دهی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش ...بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع  متوسطه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد رودهن.  ... بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر سلامت روانی دانش  آموزان ...
  لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سیناپایان نامه بررسی رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) با اقدام به ...  پایان نامه بررسی رابطه سازشیافتگی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم ...
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا